RİZE HABER
Giriş Tarihi : 22-09-2022 00:39

Rize dahil 9200 TL maaş ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSSsiz 25 şehirde memur alım ilanı yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Memur alımı ilanı yayımladı. ASHB 25 Şehirde KPSS siz Memur alımı ilanı ile personel alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Memur alımı ilanı ile işaret dili tercümanı alımı yapılacak. ASHB personel alımı yapacağı şehir listesi inanın ayrıntıları haberimizde.

Rize dahil 9200 TL maaş ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSSsiz 25 şehirde memur alım ilanı yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarfından yayınlanan yeni memur alımı ilanı ile 25 şehirde taşra teşlilatlarını personel ihtiyacı için personel alımı gerçekleştirilecek.

ASHB'nin yayınladığı ilana göre;  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 maddesine göre, aşağıda belirtilen unvan ve sayıda işaret dili tercümanı pozisyonu için mesleki uygulama sınavı ile sözleşmeli personel alınacak.

Alım yapılacak şehir listesi nedir? Kimler başvuru yapabilecek? Yayımlanan ilana göre alımı yapılacak personelde aranan nitelikler nelrdir? Yapılacak sına tarihi ve sınav konuları nelerdir?

Personel ilanı ile ilgili tüm ayrıntıları sizler için derledik.

MEMUR ALIMI YAPILACAK 25 İL LİSTESİ

Adıyaman , Ağrı , Bitlis , Bolu , Düzce , Edirne , Elazığ , Giresun , İstanbul , Kahramanmaraş , Kastamonu , Malatya , Mardin , Muş , Ordu , Osmaniye , Rize , Samsun , Şanlıurfa , Şırnak , Tekirdağ , Tokat , Van , Yozgat , Zonguldak .

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle en az ortaöğretim mezunu olmak,

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak, ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

d) Son müracaat tarihi itibariyle Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında alınmış işaret dili tercümanlığı yapacak seviyede işaret dili bildiğini gösterir belge veya sertifika sahibi olmak.

e) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

(Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir)

B) Özel Şartlar:

1) İşaret Dili Tercümanı (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Türk İşaret Dili Yeterlilik sınavından (TİDYES) en az 60 ve üzeri puan almış olmak,

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

a) Adaylar başvurularını 03/10/2022-21./10/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Başvuruda adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Sistem kimlik belgesindeki fotoğrafı otomatik getirecektir. getirecektir. Fotoğrafı bulunmayanlar ise başvuru sırasında sisteme yükleyecektir. Sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir. )

b) İşaret dili bildiğini gösterir belge veya sertifikası Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden sisteme yüklenecektir.

c) TİDYES sonuç belgesi Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden sisteme yüklenecektir.

ç) Adres bildirimi, sağlık durumları, adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin beyanları.

d) İşaret dili tercümanı olarak görev yapmasına ilişkin engeli bulunmamak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile Bakanlığı Memur alımı başvuruları Ekim ayı içerisinde alınacak. Adaylar başvurularını sadece Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı kariyer adresi üzerinden gerçekleştirmeleri gereklidir.

Başvuru Tarihleri: 

03/10/2022 - 21/10/2022

Başvuru Adresi: 

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

MEMUR ALIM İLANI TAM METNİ İÇİN TIKLAYIN

9200 TL maaş ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSSsiz 25 şehirde memur alım ilanı yayımlandı ile ilgili etiketler

YASEMİN ÖZÇELİKYASEMİN ÖZÇELİK

YASEMİN ÖZEÇLİK