RİZE HABER
Giriş Tarihi : 29-10-2022 20:59

Rize-Artvin Havalimanında Reklam Alanı İhaleyle Kiraya Verilecek

Rize-Artvin Havalimanında X-Ray cihazlarında kullanılacak plastik kapların taban, iç ve dış yanlarına reklam konulması ihale edilecek.

Rize-Artvin Havalimanında Reklam Alanı İhaleyle Kiraya Verilecek

(DHMİ) DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

KONU: RİZE-ARTVİN HAVALİMANI X-RAY CİHAZLARINDA KULLANILACAK PLASTİK KAPLARIN TABAN, İÇ VE DIŞ YANLARINA REKLAM KONULMASI KİRALAMA İHALESİ İLANI

1. Rize-Artvin Havalimanında X-Ray cihazlarında kullanılacak olan ve ihaleyi alacak şahıs/şirket tarafından temin edilecek 200 adet plastik kabın taban, iç ve dış yanlarına reklam konulması işi KDV dahil 200.-TL (İkiyüzTürkLirası)/Adet/yıl muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2023 tarihine kadar kiraya verilecektir.

2. Söz konusu mahalle ait sözleşme taslağı ve ihale şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı veya Rize-Artvin Havalimanı Müdürlüğünden KDV dâhil 250.-TL (İkiyüzelliTL) karşılığında temin edilebilir.

3. İhaleye katılmak isteyenler  5.000.-TL(BeşbinTL) geçici teminat vereceklerdir.

4. Kiralanacak mahalle talip olanlar 07/11/2022 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar ihaleye katılma şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Rize-Artvin Havalimanı  Müdürlüğünden  Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5. İstenen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

6. Söz konusu reklam işi ile ilgili olarak daha önce İdaremize verilen dilekçeler geçersizdir.

7.İhale 07/11/2022 Pazartesi günü saat 14:30’da DHMİ Rize-Artvin Havalimanı Müdürlüğünde yapılacaktır.

8. Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Adres: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler
06560 Yenimahalle / Ankara
Tel:      0 312 204 22 97
Faks:   0 312 212 54 22

YASEMİN ÖZÇELİKYASEMİN ÖZÇELİK

YASEMİN ÖZEÇLİK