RİZE HABER
Giriş Tarihi : 05-04-2023 15:29

Memleket Partisi Rize İl başkanını Muhittin Bayrak ; Yetkililer Sıkıntılarımızı Çözsün

Memleket Partisi Rize İl başkanını ziyaret eden Üniversite öğrencileri yaşadıkları sıkıntıları il başkanına ilettiler

Memleket Partisi Rize İl başkanını Muhittin Bayrak ; Yetkililer Sıkıntılarımızı Çözsün

Memleket Partisi Rize İl başkanını ziyaret eden Üniversite öğrencileri yaşadıkları sıkıntıları il başkanına ilettiler. Başkan Muhittin Bayrak konuyla ilgili yaptığı açıklamada Üniversite öğrencilerinin 14 Mayıs seçimleri için iktidarın kendilerine tuzak kurduğunu söyledi. Öğrenciler sıkıntılarını şu şekilde Memleket Partisi Rize il Başkanına anlattılar. “Bugün burada yaşadığımız mağduriyet adına bu yazıyı kaleme almış bulunmaktayız. Amacımız eşitlikçi bir yaklaşım ile öğrenim hayatımıza devam etme arzusundan başka bir şey değildir. 31.03.2023 tarihinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin bir senato kararı almıştır. Alınan bu senato kararı özel durumu bulunan öğrencileri sıkıntıya düşürmektedir. Yaşadığımız bu felaket sadece o illerde yaşayan vatandaşları değil, başta onların yakınları olmak üzere hepimizi maddi ve manevi etkilemiştir. Ülkemizde yaşanan öyle büyük bir felaketti ki bu durumu idrak edip, kimseyi mağdur etmeme adına gidip eşyalarımızı toparladık. Bu süreç boyunca alınmış olan kararlar elbette hepimizde birer tereddüde sebep oldu. Uzaktan eğitim sebebiyle son sınıf öğrencilerinin evlerini kapatması, yurt kayıtlarını sildirmesi, yakın il ve ilçelerden servisle gelen öğrencilerin, yeni alınan kararla birlikte servis ücretlerinde yapılmış olunan zam ve bunun maddi yükü, akademik sınavlara hazırlanmak için yabancı dil kursuna kayıt olanlar, depremden birinci derece etkilenenler, bunun yanı sıra depremden etkilenen birinci derece akrabalarını yanına alıp onların sağlık durumlarıyla ilgilenenler.  Bu sıraladığımız durumlar öğrencilerin maddi ve manevi yaşamış olduğu aksaklıkların bir kısmıdır. Biz öğrenciler olarak gerek sosyal medya ve sosyal platformlarda bir araya gelip birbirimizin sorunlarını yaşadığımız mağduriyetleri teker teker dinledik. 31.03.2023 tarihinde alınan senato kararının iyileştirilmesi adına maddeler halinde görüşlerimizi bildirmek isteriz. Her zaman öğrencinin yanında olduğunu bildiğimiz okulumuz Celal Bayar Üniversitesi'nin bizim fikir ve görüşlerimizi dikkate alacağından şüphemiz yoktur ”dedi. 
Öğrenciler, “ Senato kararından alıntılamış olduğumuz "e- Yüz yüze yapılan derslerde devam zorunluluğu aranmamasına, sunum, ders notu vb. eğitim materyallerinin derslerin Teams ekipleri üzerinden paylaşılmasının devamına, “maddesi, öğrencilerin eşit eğitim alma hakkının önüne geçen bir durumdur. Yukarıda sıralamış olduğumuz öğrencilerin yaşamış olduğu bazı aksaklıkların neden gözetilmediği veya unutulduğu hepimizin aklında bir soru işareti bırakmıştır. Yetkililerden bu durum hususunda bir açıklama beklemekteyiz. Özel durumlarından ötürü derslerine yüz yüze katılamayan öğrenci final sınavlarında Teams üzerine yüklenen dosyalar vasıtasıyla kendini nasıl geliştirip sınıfta öğrenim gören arkadaşlarıyla aynı düzeye gelebilecektir? Bu mağduriyetler nasıl giderilebilecektir? Ayrıca Ayşe Hafsa Sultan yurdunda depremzede vatandaşlarımızın olduğu bilinmektedir. Öğrenim hayatı boyunca oradaki yurtta barınan bir öğrenci, öğrenim gördüğü kampüsten uzak merkezdeki bir KYK yurduna mı gidecektir? Bunlar yine kafamızda soru işareti oluşturan hususlardan birisidir. Bu maddeye karşılık bizim önerilerimizden birisi, geçerli mazeretleri bulunan öğrencilerin on-line eğitim-öğretim hayatına devam etmesidir. Okulumuzun öğrencileriyle ve öğrencilerin problemleriyle teker teker ilgilendiklerini biliyoruz. Bu sebeple öğrencinin yazılı yolla beyan etmiş ve ispatlamış olduğu mağduriyetlerini, yetkililerin okuyup değerlendireceğinden son derece eminiz. Diğer bir teklifimiz ise imkânı bulunan öğrencilerin eğitimlerini yüz yüze alması ve mağduriyeti olan öğrencilerin derslerini on-line olarak almasıdır. Bu durumda finallerin on-line yapılması herkes için daha uygun olacaktır.  Senato kararının "a" maddesine göre "2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ara sınavlarının çevrimiçi yapılmasına ve ders ortalamalarına etkisinin % 20 ile sınırlanması," kararı bize göre adil bir tutum ve yaklaşım değildir. Vize ve final sınavlarının yüzdeleri eski haline geri dönmelidir. Yukarıda "a" maddesinde belirtmiş olduğumuz aksaklıkların giderilmemesi halinde burada senato kararından alıntılamış olduğumuz maddeye göre devam şartı aranmaksızın final sınavına girecek olan bir öğrenci derslere giremediği durumda bu sınavların üstesinden nasıl gelecektir? Alınmış olan kararlar eğitim hayatımızı olumsuz şekilde etkilemektedir. Biz eşit şartlar altında öğrenim görüp, eşit şartlar altında bu sınavlarda bulunmak istemekteyiz. Karara itirazımızın sebebi oldukça açıktır. Yüzdelik olarak çoğu öğrencinin, almış olduğunuz karara uyma olasılığı diğer öğrencileri açıkça ihmal etmek demek değil midir? Sonuç olarak değerli yetkililer, biz öğrenciler olarak kafamızdaki soru işaretlerinin giderilmesini talep ediyoruz. Bu oluşan özel durumlara binaen alınan kararın iyileştirilmesi ve öğrencilerin mağdur edilmemesi tek isteğimizdir. Bu sebepten ötürü herkesin eşit şartlarda eğitim görebilmesini diliyoruz” dediler

AdminAdmin