RİZE HABER
Giriş Tarihi : 13-06-2023 10:07   Güncelleme : 27-06-2023 16:38

MEME KANSERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Rteü ve Türk Cerrahi Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen “Meme Kanserinde Güncel Yaklaşımlar” temalı Türk Cerrahi Derneği Rize Bölgesel Toplantısı Rıcosta Otel’de gerçekleştirildi.

MEME KANSERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Program, Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Kongre Başkanı-Tıp Fakültemiz Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ahmet Pergel ve Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca’nın açılış konuşmaları ile başladı.
Kongre Onursal Başkanlığını Rektörün yaptığı programın bilimsel etkinliği 4 oturum halinde gerçekleştirildi.

 

Oturumlarda, Genetik Testler Kime Yapılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli?, Meme Kanseri Radyolojisi, Meme Kanseri Yönetiminde MR’ın Yeri, PET Kararını Neye Göre Vermeliyiz?,  Patoloğun Cerrahtan Bekledikleri, NeoadjuvanTedavi Kimlere, Neoadjuvan Tedavi Sonrası Aksillaya Yaklaşım, cT1-2 Nod Negatif Hastada Aksillaya Yaklaşım, Adjuvan Tedavide Yenilikler, Erken Evre Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi, Meme Koruyucu Cerrahi Kimler Yapılmalı, Meme Kanserinde Cerrahi Sınır, Sentinel Lenf Nodu Biyopsisinde Yeni Teknikler, DCIS'de Tedavi Yaklaşımı, Meme Onarımında Hasta Seçimi. Flep mi, İmplantmı, Onkoplastik Meme Cerrahisi, Kadranlara Göre Teknik Seçimi, Lobüler Meme Kanseri Farklı mıdır ve Nasıl Tedavi Edelim, Metastatik Meme Kanseri. Ne Zaman Cerrahi Yapalım, Nüks Meme Kanseri MKC mi Mastektomi mi konu başlıkları ile sunumlar yapıldı.

Oturumların sonunda soru cevap bölümü yer aldı.
Toplantıda, meme kanseri ile ilgili güncel bilgiler, karşılaşılan sorunlar kapsamlı bir şekilde tartışılarak, bilgi, beceri, deneyim ve tecrübeler paylaşıldı.

 

YASEMİN ÖZÇELİKYASEMİN ÖZÇELİK

YASEMİN ÖZEÇLİK