SAĞLIK
Giriş Tarihi : 02-04-2024 16:40

Akciğer kanserine Geçit Verme!… Sigara’yı Bırak, Sağlıklı Yaşa

Kanser haftasına dikkat çeken nefes doktoru Neslihan Özçelik sosyal medya hesabından akciğer sağlığının önemine dikkat çekti

Akciğer kanserine Geçit Verme!… Sigara’yı Bırak, Sağlıklı Yaşa

Bu hafta, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası. Akciğer sağlığının önemini hatırlatmak istiyoruz. Sağlıklı akciğerler, daha kaliteli bir yaşamın anahtarıdır. Kendinize ve sevdiklerinize bu değerli hazineyi korumak için bir şans verin. 
Bugünden başlayın! Sigarayı bırakın

Haber : Yasemin Özçelik

ASYOD Akciğer sağlığı ve yoğun bakım derneği yönetim kurulu da yayınladığı bülten ile akciğer kanserine bir kez daha dikkat çekti.

Akciğer Kanseri Dünya'da sık görülen bir kanserdir. Kolon, karaciğer ve meme kanserinden daha fazla ölüme neden olur. En sık nedeni sigaradır.

Dünya Akciğer kanseri Günü en yaygın ve en ölumcül kanserlenden biri olan akciğer kanseri ile ilgili konularda dünya çapında insanları bilinçlendirmek, eğitmek akciğer kanserli hastaları ve yakınlanın bu hastalıkla mücadelelerine destek sağlamak ve akciğer kanseri araştırmalarına ve bilinçlendirme faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla kutlandığı 2012 yılından bu yana her yıl 1 Ağustos da kutlanmaktadır.

İlk olarak 19. yüzyılın başlarında tanımlanan akciğer kanseri, çok uzun bir süre çok nadir görülen bir hastalık iken 20. yüzyılın sonlarında 25'ten fazla ülkede erkek kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedeni haline geldi. 

Dünyada yılda 1.6 milyon akciğer kanserine bağlı ölüm olduğu tahmin edilmektedir. Bu günün temel amacı bu ölümcül hastalık hakkında farkındalığı artırıp akciğer kanserinin önde gelen nedenlerini bildirmek ve önleyici tedbirler konusunda insanları eğitmektir.

Akciğer kanseri olan kişilerin %80'den fazlası sigara ve/veya tütün ürünleri kullanmaktadır ancak hiç sigara içmemiş kişilerde de akciğer kanseri ortaya çıkabilmektedir. 

Tütün ürünleri kullanımına pasif olarak maruziyet (İkinci el duman), radon gazı, uranyum ve asbeste uzun süreli maruziyet, hava kirliliği, ailede akciğer kanseri öyküsü ve geçirilmiş tüberküloz hastalığı da diğer risk faktörleridir.

Sigarayı bırakmak, akciğer kanserini önlemek için birincil önlemlerden biridir. 

Kansere neden olan maddelere (nikel, arsenik. asbest vb.) maruz kalmanın sınırlandırılması, İkinci el duman- dan kaçınmak (yanan tütün ürünlerini solumak). Yüksek enerjili radyasyonlara (X-ışınları ve gama ışınları) maruz kalmanın sınırlandırılması, düzenli egzersiz. HIV enfeksiyonu riskini azaltmak, dengeli beslenmek, evsel odun dumanını solumaktan kaçınmak akciğer kanserini önlemede yardımcı olabilecek diğer önlemlerdir.

Akciğer kanseri genellikle erken evrelerinde belirti ve semptomlara neden olmaz. 
Akciğer kanseri belirtileri ve semptomları tipik olarak hastalık ileri evredeyken ortaya çıkar. İnatçı öksürük, nefes almada güçlük, ağızdan kanlı balgam gelmesi, göğüs ağrısı, yorgunluk, iştahsızlık ve kilo kaybı akciğer kanserinin belirtilerdir. 
Özellikle sigara ve tütün ürünleri kullanımı olanların iki haftadan uzun süren şikayetleri olduğunda göğüs hastalıkları polikliniklerine başvurmaları akciğer kanseri erken tanısında önemli katkı sağlar. Akciğer kanseri tedavisinde erken tanının önemi büyüktür ve bu konuda göğüs hastalıkları derneklerinin ortak alacağı kararlar ve uygulamalar doğrultusunda gerekli uygulamalar yapılmalıdır.

Akciğer kanseri olduğu düşünülen hastalara yapılacak tetkikler ve girişimsel işlemler ile hastalığın öncelikle histopatolojik tanısının koyularak hücre tipinin belirlenmesi gerekmektedir.

 Küçük hücreli dışı akciğer kanseri ve küçük hücreli akciğer kanseri olarak 2 ana tipi vardır. 
Hücre tipinin belirlenmesinin ardından hastalığın evrelendirilmesi yapılarak tedavi planlanması yapılır.

 Erken evre olgularda hastanın fiziksel performansı da uygun olduğu takdirde cerrahi ile tedavi edilebildiği gibi ileri evre olgularda kemoterapi ve radyoterapi tedavileri de diğer seçenekler arasındadır. İleri evre hastalarda son yıllarda hedefe yönelik tedavi yöntemleri, immünoterapi, kanser aşıları da geliştirilmiştir.

ASYOD

Yönetim Kurulu

YASEMİN ÖZÇELİKYASEMİN ÖZÇELİK

YASEMİN ÖZEÇLİK