RİZE HABER
Giriş Tarihi : 21-09-2022 13:37   Güncelleme : 21-09-2022 13:59

Paliç: Çay Kanunu Teklifindeki 4 Maddenin Değiştirilmesini Talep Ediyoruz

Rize Ziraat Odası Başkanı Paliç, Çay Kanunu Teklifinde Değişmesini İstedikleri Maddeleri İmzacı Milletvekillerine Gönderdi

Paliç: Çay Kanunu Teklifindeki 4 Maddenin Değiştirilmesini Talep Ediyoruz

Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, TBMM’nin tatile girmesinden önce Tarım Komisyonunda görüşülecek olan ancak tepkiler üzerine geri çekilerek görüşmeleri Ekim ayına ertelenen Çay Kanunu Teklifindeki üretici aleyhindeki tek maddenin fiyatın Ulusal Çay Konseyi tarafından belirlenmesi olmadığını ifade ederek, kanun teklifinde üretici aleyhinde olan diğer madde ve bentlerin de değiştirilmesi veya düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

Kanun Teklifinin 3-5-6 ve 9. Maddelerinin üreticilerin menfaatleri doğrultusunda düzeltilmesi veya değiştirilmesi gerektiğini savunan Ziraat Odası Başkanı Paliç, bu maddelerin hangi şekilde kanun teklifine konulması gerektiğini bölge milletvekilleri ile Çay Kanunu Teklifine imza atan milletvekillerine yazılı olarak gönderdiklerini bildirdi.

Paliç, 1 Ekim’de TBMM’nin açılmasıyla Tarım Komisyonunda görüşülecek Çay Kanunu Tasarısı teklifinde milletvekillerine gönderdikleri değiştirilmesi veya düzeltilmesi gereken madde ve bendleri şu şekilde sıraladı:

"Madde 3

(3) Çay tarımı, kendi adına düzenlenen çay bahçesi ruhsatnamesine sahip, gerçek veya tüzel kişiliğe haiz yaş çay üreticileri tarafından yapılır veya yaptırılır. Yaş çay üreticileri bakanlığın ilgili kayıt sistemine kayıtlı olmak ve üretimde bulunduğu sürece kayıtlarına güncellemek zorundadır. (Yazılmış şekli)

(3) Çeşitli tarımsal desteklerden yararlanabilmesi (ÇAYKUR'dan alınan çay bahçesi ruhsatnamesi esas alınarak yaş çay çiftçilerine verilen tarımsal desteklerin tamamından yararlanabilmesi sağlanmalı) Geçici madde 2 (2). (ilave edilmeli)

(4) Bakanlık, verimden düşmüş çaylıkların yenilenmesi amacıyla, modern ve tekniğe uygun çay bahçelerinin oluşturulmasını teşvik eder. Gerektiğinde yenilenecek çay bahçeleri bakanlık tarafından belirlenir ve ilan edilir. (Yazılmış şekli)

(4) Çay bahçelerinin yenilenmesi; eğimin belli bir seviyenin altında olan arazilerde uygulanmalı.

Sel ve heyelan riski olan çay bahçelerinde kök budama metodu uygulanarak gençleştirme yapılmalı. (ilave edilmeli)

Madde 5 Yaş çay fiyatı ve alım usulleri

Yaş çay alım fiyatı, ulusal çay konseyi tarafından belirlenerek ilan edilir. (Yazılmış şekli)

ÇAYKUR'un önderliğinde yaş çay üretici temsilcileri ile kuru çay işletme temsilcilerinden görüş alınarak fiyat bakanlığa ÇAYKUR tarafından gönderilir, bakanlık tarafından o yıl için asgari yaş çay fiyatı ilan edilir. Belirlenen fiyatın altında yaş çay satılamaz veya satın alınamaz. (değiştirilmeli)

Neden taban fiyat istiyoruz; çay üreticisi savunmasızdır. Çünkü yaş çay hasat olgunluğuna geldiğinde toplanması gerekiyor dalında bekletilemez. Toplanan çay o gün satılacak en fazla bir gün bekler. Depolaması, bekletilmesi, saklanması mümkün değildir. Üreticinin mağduriyetini kullanan özel sektör firmaları açıklanan taban fiyatının altında yaş çay alarak üreticileri sömürmüşlerdir. Bugüne kadar çay üreticisinin tek güvencesi ÇAYKUR olmuştur.

(3) Yaş çay üreticileri tarafından kuru çay üreten işletmelere satılan yaş çay yapraklarının bedeli, yaş çay üreticileri adına açılan banka hesaplarına kuru çay üreten işletmelerce en geç alım tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Türk lirasıyla ödenir. (Yazılmış şekli)

(3) Yaş çay bedeli; yaş çay üreticilerinin banka hesaplarına işletmelerce en geç alım tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödenir. (Değiştirilmeli)

(4) Yaş çay alımı, sadece A veya B lisansına sahip işletmeler tarafından yapılabilir. A veya B lisansına sahip işletmeler ihtiyaç duydukları yaş çayı, ruhsatlı alanda bu kanunda belirtilen şartlara uygun bir şekilde üretim yapan çay üreticilerinden veya bu üreticilerin üyesi olduğu üretici örgütlerinden temin eder. (Yazılmış şekli)

(5) A veya B lisanslı işletmelerin, ihtiyaç duydukları yaş çayı sözleşmeli üretim ile temin etmeleri esas olup her pazarlama yılı için sözleşmeli olarak temin edilmesi gereken asgari yaş çay miktarı bakanlık tarafından belirlenir. (Yazılmış şekli)

(4-5) Sözleşmede yaş çay üreticileri ÇAYKUR dışında 1’den fazla kuru çay işletmesi ile sözleşme yapabilir. Sözleşmeler tek yıllık olup ziraat odalarının onayı ile gerçekleşecektir. (İlave edilmeli)

Madde 6 Çay alım yerleri ve eksperleri

Yaş çay yaprakları, belirlenen çay alım yerlerinden A veya B lisansına sahip işletmeler tarafından satın alınır. (Yazılmış şekli)

Madde 6

Yaş çay alım yerlerinin bakım, onarım, tadilat, tamirat ve elektrik gibi giderler A veya B lisansına sahip işletmeler tarafından karşılanır. (İlave edilmeli)

Madde 9 Yaptırım türlerine şunlar ilave edilmeli.

Açıklanan çay fiyatının altında alım yapan veya zamanında ödemesini yapmayan kuru çay işletmelerine caydırıcı ceza verilmeli tekrarında lisansları iptal edilir.

Kaçak olarak yaş ve kuru çay alım satım yapan kişi ve firmalara ağır cezalar uygulanmalı.

Üreticinin hak ve menfaatlerini korumak için bağlı olduğu Ziraat Odası olayın vuku bulduğu ilde mahkemeye verebilir." 

YASEMİN ÖZÇELİKYASEMİN ÖZÇELİK

YASEMİN ÖZEÇLİK