RİZE HABER
Giriş Tarihi : 25-03-2022 13:01

Rüzgar ve Güneş Enerji Santralleri Yatırımları 4. Bölge Teşviki Kapsamına Alındı

“Rüzgar Enerji Santralleri (RES) ve Güneş Enerji Santralleri (GES)” Yatırımları 4. Bölge Teşviki Kapsamına Alındı

Rüzgar ve Güneş Enerji Santralleri Yatırımları 4. Bölge Teşviki Kapsamına Alındı

24 Şubat 2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5209) çerçevesinde sanayi kuruluşlarının lisanssız olarak kuracakları “Rüzgar Enerji Santralleri (RES) ve Güneş Enerji Santralleri (GES)” yatırımları 4. bölge teşviki kapsamına alınmıştır.
Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları ile rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları;
1’inci, 2’nci, 3’üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4’üncü bölgede uygulanan,
4’üncü, 5’inci, 6’ıncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.
Konuya ilgili ayrıntılı bilgiye

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/20.5.5209.pdf

adresinden ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’ndan(Madde 14) ulaşılabilmektedir.

mustafamustafa