SPOR
Giriş Tarihi : 24-02-2022 11:13

Rize Askf'de neler oluyor ? Bütün Ayrıntılar Haberimizde

2017 yılı Ağustos ayında yapılan Rize Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Olağanüstü seçimi, Seçimde aday olan Rize Kalecikspor Kulübü Başkanı ASKF Delegesi Bilal KARAFAZLIOĞLU usulsüzlükler olduğunu belirtip seçimi yargıya taşınmıştı.

Rize Askf'de neler oluyor ? Bütün Ayrıntılar Haberimizde

Rize 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2018/454 Esas ve 2021/161  sayılı kararı ile yapılan seçim ve alınan kararların iptaline karar verilmiş, davalı tarafça Samsun Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulunulmuş ve Samsun Bölge Adliye 1. Hukuk Dairesinin 2022/188 esas ve  2022/345 Kararı ile itirazları ESASTAN  reddedilmiştir.  

Rize Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun hukuka uygun işlemler içerisinde bulunması ve bu doğrultuda devam etmesi nihai hedeftir. Bu aşamada, Federasyon, Tüzük ve Tüzük maddelerinin hukuka uygun olması her koşulda uygulanmalıdır. Zira Rize Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun,  Federasyon Tüzük 8. Maddesinin: Federasyona Nasıl Üye Olunur başlığı altında belirtilmiştir. ‘Sporla uğraşan kulüplerin üye olabilmeleri için, kendi genel kurullarında karar almaları ve bu kararı bir yazı ile federasyona bildirmeleri zorunludur.' denilmektedir. Tüzük 9 maddesinde ise: Federasyon yönetim kurulu, ilk toplantısında üyelik başvurusunu görüşüp karara bağlar. Üyelik başvurusunun en geç bir ay içerisinde değerlendirilip cevaplanması zorunludur.  Madde 21 de ise Kulüpler ASKF Delegelerini Genel Kurullarında seçer hükmü var. Tüzük metninde yer alan bu maddeler Anayasa ve 4721 Sayılı Medeni Kanun hükümlerine ayrıca Dernekler Yönetmeliğine aykırı bir şekilde hareket kabul edilebilir bir durum değildir. Söz konusu hukuka aykırı düzenlemeye dayanılarak Genel Kurul işlemleri yapılmış, Federasyon kapsamında bulunmayacak kişiler Delege olarak isim listelerinde yer almıştır.  

KARAFAZLIOĞLU “Türk adaletine her zaman güvendik. Bizler davamızda haklı olduğumuzu da biliyorduk. Dört buçuk yıldır devam eden dava sürecinde hiçbir zaman adaletin doğru tecelli etmeyeceğinden en ufak bir kuşkumuz olmadı , hiçbir sosyal medya yada basında bununla ilgili bir açıklamamızda olmamıştır. Aksine her zaman er ya da geç adaletin tecelli edeceğini biliyorduk.  Söylendiği gibi seçimde fırsatçılık ta yapmadık , aksine hem yazıyla , hem İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü üzerinden hem de kongre açılışındaki konuşmalarımızda kendilerini uyardık. Bizim davamız kesinlikle kişisel değil.  Rize’de Kulüplerimizi bir araya getirecek, hedefi sadece amatör kulüplere hizmet olacak bir yönetimin iş başında olmasını istemektir. Ben değil biz diyecek bir oluşuma her zaman destek olmaya da hazırız.”
Yerel Mahkemece Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna  üye olarak seçilen kişilerin üyelik seçimlerinin usulüne uygun olarak yapılmaması ve genel kurula katılma hakkı olmayan kişilerce genel kurulun yapılmış olması nedeniyle anılan genel kurulun ve alınan kararların iptaline dair karar verilmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
Rize 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/454 Esas ve 2021/161 Karar sayılı kararı ile “ …Açılan davanın KABULÜ ile Rize Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun 20.08.2017 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulu ve bu genel kurulda alınan kararların İPTALİNE,  karar verilmiştir.

SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ
KARAR NO : 2022/345 kararı ile “….Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandırdıkları delillere, hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, vaka mahkemesi hakiminin dosyadaki delillerle çelişmeyen tespit ve değerlendirilmesine ve uyuşmayla uygulanması gereken hukuk kurallarına göre, HMK’nun 355. maddesi uyarınca istinaf sebepleriyle sınırlı olarak ve resen kamu düzeni yönünden yapılan inceleme sonucu, ilk derece mahkemesinin vaka ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı kanaatine varıldığından; davalı vekili istinaf başvurusunun 6100 Sayılı HMK'nun 353/1-b-1 bendi uyarınca esastan reddine karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmış olup, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
Hüküm Gerekçesi ; yukarıda açıklandığı üzere; Davalı vekilinin istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-b.1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE , karar vermiştir.

 

mustafamustafa