RİZE HABER
Giriş Tarihi : 28-02-2022 16:10   Güncelleme : 28-02-2022 16:10

Çaykur 2022 İşçi Alım Takvimi ve Şartları Açıklandı , Başvuru Nasıl Yapılacak ?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarımıza 350 geçici beden işçisi (tahmil tahliye); Rize Cumhuriyet Çay Fabrikasına 19 engelli geçici işçi, Artvin Arhavi Çay Fabrikasına 11 engelli geçici işçi; 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne 250 lise ve dengi okul mezunu teknik kariyerli geçici işçi olmak üzere toplamda 630 işçi alımı yapacağını açıkladı. En az ilkokul mezunu adaylar arasından istidam sağlayacak ÇAYKUR, başvuru şartlarını taşıyan ve başvuruda bulunanları noter huzurunda çekilecek kuraya dahil edecek. Ayrıca yayınlanan ilan ile başvuru şartlarından tarihine kadar merak edilen tüm detaylara yer verildi. İşte başvuru şekli.

Çaykur 2022 İşçi Alım Takvimi ve Şartları Açıklandı , Başvuru Nasıl Yapılacak ?

Başvurular Ne Zaman Sona Erecek?

ÇAYKUR işçi alımı başvuruları 28 Şubat 2022 tarihinde başlayıp, 4 Mart 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar İŞKUR İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya www.iskur.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden başvurularını kolayca tamamlayabilecek. İşçi adayları ikamet ettikleri İl için bildirilen işyerlerinden sadece biri için başvuruda bulunabilecek.

 

Genel Başvuru Şartları Neler?

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartları aranır.

 

Özel Başvuru Şartları Neler?

A. İş başvurusunda bulunacak geçici beden işçisi (tahmil-tahliye) adaylarının;

1- 18- 50 yaş aralığında,
2- Erkek,
3- En az İlkokul mezunu,
4- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,
5- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

B. İş başvurusunda bulunacak geçici engelli işçi adaylarının;

1- En az İlkokul mezunu,
2- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

C. İş başvurusunda bulunacak lise ve dengi okul mezunu geçici işçi adaylarının;

1- 18- 45 yaş aralığında,
2- Lise ve Dengi Okul Mezunu (Ekli listedeki bölümlerden mezun olması),
3- Müracaat edeceği işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,
4- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

 

Kaynak : Haber7 com

mustafamustafa